Knihovna

Otvírací doba a informace o členství:

Knihovna je otevřená:
Středa 4:00 PM – 9:00 PM
V létě pouze ve středu

Stát se členem knihovny je velmi snadné.
Navštivte naši knihovnu a vyplňte přihlášku.
Po zaplacení jednorázového členského příspěvku obdržíte členskou průkazku, která vám zajistí přístup k naší sbírce.

Poplatky

Členská průkazka
Dospělí: $5.00, studenti a senioři $1.00

Výpujčné za knihu
Dospělí $0.20 za 3 týdny, studenti a senioři bez poplatku

Audio kazety a CD $0.50 za 3 týdny

Výpujčné za video kazety $3.00 za 1 týden
Při zapůjčení tří či více kazet si můžete půjčit jednu extra bez poplatku

Pokud máte otázky týkající se členství v knihovně nebo jestli je určitý titul k mání, kontaktujte knihovnu během otevírací doby na čísle 416-439-0792
Mimo otevírací dobu můžete volat kancelář MMI: 416-439-4354

Naše knižní kolekce

Knihovna na Masaryktownu je největši sbírkou české a slovenské literatury v Kanadě. Nabízíme přes 8500 knih, většinou v českém a slovenském jazyce, ale i v jiných světových jazycích.

Knihovna má několik zajímavých specialit:

Masarykana – Knihy o prvním československém prezidentovi Tomáši Garrigue Masarykovi a knihy jím psané. Tato sekce také obsahuje archívní dokumenty týkající se života T.G.M. Je ideálním zdrojem informací a textů pro studenty filosofie, Evropských dějin či zájemce o českou a slovenskou historii v období mezi světovými válkami.

Vzácné knihy
Několik svazků vzácných knih a zvláštních vydání

Exilová literatura
Až do roku 1990 byla naše knihovna největší sbírkou exilové literatury na světě. Dodnes zůstává tichým svědkem doby nesvobody v období komunisticke diktatury 1948-1989.
Tato sekce, obsahuje svazky které byly vydány v zahraničí protože jejich autoři byli zakázáni komunistickým režimem.
Mnohé z těchto knih byly vydány vydavatelstvím Sixty-eight Publishers, vedeném Josefem Škvoreckým a Zdenou Salivarovou v Torontě. Josef Škvorecký je mezinárodně uznávaný autor, jehož kniha Inženýr lidských duší ziskala v roce 1984 cenu Generálního Guvernéra Kanady za literaturu.

Video klub
Rozsáhlá nabídka českých a slovenských filmů obsahuje kolem 1000 titulů, od klasických děl československé kinematografie z doby předválečné až po filmy současné.

Comments are closed.