Noviny

Nový Domov – The New Homeland

Česko-slovenský čtrnáctideník vychází každé druhé pondělí. Vydává Masarykův ústav. Redaktor: Věra Kohoutová Tel: (416) 439-9557 Fax: (416) 439-6473 e-mail: novydomov@masaryktown.org On-line: Alena Kottová Elektronické vydání Nového Domova najdete zde. Předplatné posílejte na adresu: Nový Domov 450 Scarborough Golf Club Rd. Toronto, ON M1G 1H1 Canada Platby v České republice je možno provádět prostřednictvím Komerční banky: Komerční banka, a.s. Spálená 51 111 21 Praha 1 Jméno účtu Masaryk M. I. Canada Číslo účtu: 400 144-011/0100

Comments are closed.