Photo Gallery

Photo Gallery > Rescue ducklings
Kachna nasledovala svoje kachnicky do zbytku vody v bazenu na Masaryktownu  a volala o pomoc
Kachna nasledovala svoje kachnicky do zbytku vody v bazenu na Masaryktownu a volala o pomoc
Nastesti zachranci byli nablizku
Nastesti zachranci byli nablizku
Vytahli jednu kachnicku po druhe, az osvobodili vsech devet
Vytahli jednu kachnicku po druhe, az osvobodili vsech devet
Stastne se kachnicky seradily do zastupu a odtapaly po svem
Stastne se kachnicky seradily do zastupu a odtapaly po svem
Foto zachranarske situace na Masaryktownu poridil Karel Vetrovsky
Foto zachranarske situace na Masaryktownu poridil Karel Vetrovsky

Comments are closed.