Photo Gallery

Photo Gallery > Board of MMI
IMG_0195.JPG
IMG_0195.JPG
Zleva: Jožka Redek, Vladimír Carda, Milly Syptak, Karel V?trovský, Dáša Hübschmann, Robert Tmej, Ji?ina Hofmannová
IMG_0201.JPG
IMG_0201.JPG
Zleva: František Je?men, V?ra Rippl, Rosti Brankovský, Britiga Hamvašová a Eva Pohoriiljaková

Comments are closed.