J. Čermák: The story of Czechs and Slovaks in Canada

Třetí a poslední rozšířené vydání encyklopedického díla dr. Josefa Čermáka s téměř 5000 hesly osobností české a slovenské historie i současnosti je už k mání.

Můžete si její zaslání dojednat v redakci Nového domova v Torontu. Její křest se konal za účasti profesorů University of Toronto R. Austina a R. Johnsona. Oba promluvili. Více už v poděkování autorově.

Poděkování dr. Josefa Čermáka, autora knížky

Děkuji těm, kteří se 23. března, navzdory nepěknému počasí, zúčastnili v kostele sv. Václava “křtu” posledního vydání knížky o Češích a Slovácích v Kanadě.

Začnu profesorem Torontské university, Robertem Austinem, který spolu s jiným profesorem, Robertem Johnsonem, křest zorganizovali. Robert Austin program uváděl – a umí to jako málo kdo: hravě, úsměvně a občas skotačivě: většinou, když uvádí mne, se zmíní, že jeho syn nedokáže pochopit, že přesto, že už žiji v Kanadě 70 roků, jsem se nedokázal zbavit českého přízvuku. A má pravdu.  Ani jsem se nesnažil. A teď už to nestojí zato…

Bob Johnson byl pověřen organizováním programu. Spojil se s dr. Michaelem Šustem, seniorním pastorem kostela Harvest Bible Chapel v St. Louis West, navštívil kostel sv. Václava a byl přítomen zkoužky Michaela Šusta, kterého doprovázela česká pianistka, dokončující doktorát hudby na torontské univerzitě, a byl nadšen. Třetího hudebníka, fujaristu, pastora slovenského evangelického kostela sv. Pavla v Torontu, rev. Ladislava Kozáka, už znal z dřívějšího setkání v Copernicus lodge a pro zpestření ho zařadil do druhé části programu. Čas od času zazněl společenskou halou kostela osamělý tón fujary, jako by přicházel ze slovenských hor, bez kterého by (alespoň pro mne) svět byl  hodně chudší. 

Krásně byl zastoupen i diplomatický sbor České republiky: velvyslancem ČR v Kanadě Pavlem Hrnčířem, který přítomné oslovil (a také je autorem vynikajícího úvodního slova ke “křtěné” knize), generálním konzulem ČR v Torontu Ivanem Počuchem a ekonomickým poradcem konzulátu.

O knížce  hovořil také prof. Johnson a málem mne rozbrečel. Je jedním z nejpěknějších lidí, které jsem měl štěstí poznat. Patří mezi ně i profesor Austin, který si získal můj obdiv každoroční výpravou se skupinou studentů Torontské univerzity na letní semestr na Masarykově univerzitě v Brně.

A děkuji každému, kteří se večera zúčastnili, za pohlazení ať slovem či úsměvem. Vrátiii mě – na ten večer – do krajiny mládí, do krajiny snů. A bylo mi neskutečně krásně.

Bookmark the permalink.