New Homeland #17 – the last issue in 2018

Poslední číslo novin Nový domov vyjde 19. prosince, už se na něm usilovně pracuje. Bude věnováno svátečním dnům Vánoc, pokusíme se v něm vybudit vzpomínky na tradiční svěcení svátků, jak jsme byli zvyklí v domovině.
Doufáme, že se naši čtenáři poohlédnou po těch, kteří nemají rodinné příslušníky, aby s nimi zejména ve Štědrém dni poseděli a rozjímali u rozsvíceného vánočního stromu.
Také v obchodech nabízejí balíčky, aby po zaplacení kupujícími putovaly do rukou potřebných.
Všem přejeme utěšené svátky, naplnění duše pohodou a rodinným štěstím.
Věra Kohoutová
editorka

PS: Buďte trpěliví, pošta nebude zřejmě schopná uspokojit vánoční nával… máme zkušenosti. Konečně, se stejnou se potáže přijemce pošty i v domovině.

 

Číslo 1 v roce 2019 vyjde nejpravděpodobněji 17. ledna.

 

Bookmark the permalink.