Theatre in Czech and Slovak community, Nov & Dec. 2018

V listopadu a prosinci nás čekají hned dva tituly dramatického umění: zatímco Nové divadlo představí v komedii S tvojí dcerou ne Antonína Procházky z Plzně českého oblíbeného herce Petra Nárožného z Prahy, druhý titul je z naprosto rozdílného soudku – přináší vhled do okamžiků života tří významných osobností, které se zasadily o založení první Československé republiky. Autorem scénáře je Olga Turoková, která se ujala také režie své ojedinělé hry, a tak její světová premiéra připadne na neděli 2. prosince v hale kostela sv. Václava v Torontu.
Je věnována jako hold zakladatelům nového demokratického státu v srdci Evropy v roce 1918, tedy ke 100. výročí významné historické události.

Poznamenejte si:
S tvojí dcerou ne – PÁ 2.11. – NE 4.11. v Maja Prentice Theatre v Mississauze
Popoludnie s Trojlístkom – NE 2.12 ve 14.00 h hala kostela sv. Václava Toronto, jediné představení s hercem Martinek Stolárem, který přiletí ze Slovenska.

Spolupořadatelem jedinečné prezentace je také Masarykův ústav, který úsilí dobrovolníků podpořil finanční částkou k spoluuhrazení režijních nákladů k uvedení hry pro veřejnost.

Čtěte NOVÝ DOMOV, v němž jsou uveřejněny detaily a rozhovory s umělci. Objednejte: (647)770 1713 také jako dárek pod vánoční stromeček, pokaždé až do domu.
Podrobnosti o hrách na plakátech – klikněte na link. Nezapomeňte si rezervovat lístky.

STvojiDcerouNe_Poster_ND_COL

Trojlistok plagát Gladstone 151018

Bookmark the permalink.