Anniversary 50th invasion to Czechoslovakia at 1968

Klikni na link: 50 let invaze.program

V úterý 21. srpna vzpomínáme 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa, tehdy Československé socialistické republiky. byl to šok pro všechny, a zejména pro ty, kteří viděli v Sovětském svazu především “bratry, kteří osvobodili domovinu”.  Občané vůbec nedokázali pochopit onen úskočný krok.. který přišel právě proto, že se země nacházela v období nazvaném později Pražské jaro – uvolnění komunistického systému, který dusil porobené občany od r. 1948. Bohužel, zradou vedoucích činitelů vlády, kteří podepsali pozvání těchto vojsk, byla potlačena probouzející se demokracie v zemi do r. 1989… kdy přišla Sametová revoluce a společnost se postupně vyrovnala s komunistickým diktátem a začala pracovat na vzestupu demokracie.
Díky iniciativě dr. Krajného se pořádá sešlost pamětníků této doby. Čtěte pozvánky:

ÚTERÝ 21. srpna v 18,30 h. v restauraci Prague na Masaryktownu. Nezapomeňte si rezervovat svoje místo. Přiveďte svoje přátele. Čeká nás zajímavé vyprávění Jerryho Vily o situaci té doby, vzpomínání a také hudba Mirko Letka s jeho ženou.  

A protože za měsíc vzpomínáme další osmičkový rok 1938 -Dohoda o odstoupení pohraničních území ČSR obývaných německou menšinou Německu; podepsána 29. 9. 1938 na konferenci v Mnichově představiteli Německa (A. Hitler), Itálie (B. Mussolini), Velké Británie (N. Chamberlain) a Francie (E. Daladier). Zástupci československé vlády na konferenci pozváni nebyli; dohoda byla pro ČSR ultimátem, které pod nátlakem přijala. V říjnu 1938 vyhověla ČSR i územním požadavkům Polska (Těšínsko) a v listopadu i Maďarska (jižní a východní Slovensko, značná část Podkarpatské Rusi).   Jerry Vila přinese také o tomto období historické informace.

Klikni na link:
50 let invaze 21.8.18 final

50 anniversary E final

 

Bookmark the permalink.