Meeting of graduates of Charles University@March 12, 2018

Vážené absolventky a vážení absolventi Univerzity Karlovy,
vážené krajanky a vážení krajané,

u příležitosti Dnů Univerzity Karlovy v Kanadě si Vás jménem
rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA a jménem generálního konzula v Torontu pana Ing. Ivana Počucha dovolujeme pozvat na setkání absolventů Univerzity Karlovy žijících v Kanadě se zástupci vedení univerzity.
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., prorektorka Univerzity Karlovy pro evropskou problematiku a prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., prorektor pro zahraniční vztahy a mobilitu, budou informovat o současném vývoji a perspektivách UK a o práci s jejími alumni.

►► Pondělí 12. března v 18,30 ►► Generální konzulát ČR v Torontu
2 Bloor St. West, Suite 1500

► Registrace do 28. února 2018 emailem absolventi@cuni.cz Pozvánka platí pro dvě osoby.

Setkání českých krajanů a absolventů Univerzity Karlovy
se uskuteční 14. března v Montrealu

Bookmark the permalink.