New Homeland for your friends

Nový domov vychází od roku 1950 a vždycky patřil k nejčtenějším komunitním novinám v zahraničí. Ještě před desítkou let měl poněkud jiný ráz, který se měnil přirozeně podle toho, v jakém období se domovina nacházela. Nejostřejší byl v době nacistické okupace, a pak průběžně po celou dobu okupace domoviny Sovětskou armádou… Nyní předplatitelé z těchto let už si přejí číst slova vzbuzující příjemné pocity a radost. A tak se snažíme hledat nové autory.

Škoda, že se mladí moc nehlásí. Každého omlazení každé aktivity v komunitě je více než žádoucí.

Kdyby se chtěl někdo chtěl podělit o své náměty, prosím tedy, dveře jsou v redakci otevřeny. Volejte, děkujeme (647) 770-1713. Místo pro Vás i Vaše přátele na stránkách novin se vždycky najde.

S díky editorka

Bookmark the permalink.