Annual General Meeting of MMI, SU April 23@2 pm

Srdečně zveme členy a příznivce Masarykova ústavu na výroční jednání k uzavření roku předešlého a k volbám členů do boardu MMI.
Můžete se zúčastnit jednání a podílet se na jeho závěrech, když se stanete členy Masarykova ústavu, nositele jména po prvním čsl. prezidentovi T.G. Masarykovi, a nositele tradice českého a slovenského  jazyka, české a slovenské tradice a kultury.

Neděle 23. dubna ve 14.00, Masarykovy domy – 450A Scarborough Golf CLub Road, Toronto, společenská místnostnost, 3. patro.

Přihlášku Vám na požádání odešle paní Iva,  tel. (416)439 4354 nebo emailem office@masaryktown.ca 

 

Informace z jedání:

Výroční schůze Masarykova ústavu se konala v neděli 23. dubna krátce po poledni v zasedací místnosti Masarykových domů na Masaryktownu. Svolala ji ředitelská rada MMI, aby uzavřela roční hospodaření organizace a aby seznámila členy s výsledky práce a s návrhy aktivity institutu do dalšího volebního období.

Součástí jednání byly volby členů do ředitelské rady za ty, kteří už nehodlali v této práci pokračovat, i do čelné funkce institutu.
O hospodaření podal zprávu auditor Paul Hartl, k níž se mohli na základě předložené analýzy účetní MMI Ivou Ječmenovou přítomní vyjádřit a dotazovat se auditora, jenž provedl v předchozích dnech odbornou kontrolu.
Zprávu o výsledcích kulturní a společenské aktivity institutu přednesl předseda MMI František Ječmen: „Last year I have reported to you, that we were working on upgrading our corporate documents, objects and By-Laws. A Special Members Meeting was called for Sunday May 29, 2016 to discuss and approve our updated objects, and new dissolution clause. Approved documents were signed by the Corporation Secretary Dasha Hubschmann and President Frantisek Jecmen then sent out to Ontario Ministry of Consumer and Business Services. On August 10, 2016 MMI received confirmation that our Application was approved. An important piece of work was successfully completed.”
Dále vzpomněl akce, které se udály buď pod záštitou anebo za účasti MMI. U všech ale organizátoři postrádali dobrovolníky, kteří by se ujali realizace záměru. Specificky je zapotřebí dobře anglicky mluvící a dobrovolníky, kteří jsou obeznámeni s histroií nejen Masarykova ústavu a Masaryktownu, ale i s historií domoviny při pořádání poznávací společenské akce v Torontu s názvem Open Doors Toronto. MMI se přihlásil zcela poprvé , aby seznámil širší veřejnost se svými prostorami a přírodním posazením parku. Příchozí chtěli vědět více o historii ČR, zejména však MMI, protože mnozí z nich žijí v bezprostřední blízkosti.
Připomněl dále návštěvy oficiálních osobností politického a hospodářského života Kanady a ČR a společenské aktivity u příležitosti různých významných výročí či sportovní a zájmová odpoledne v rámci komunity, jako je Dětský den, sokolské letní sportovní hry, Annual Czechtoberfest, tradiční velikonoční a vánoční bazary, přednášky k významným výročím domoviny atd. A nanovo zdůraznil, že dobrovolníků je stálý nedostatek, stejně jako mladých incitiativních lidí, kterým MMI chce dávat přiležitosti k realizaci jejich iniciativ, aby se lépe a všestranně využívalo všech zdejších možností, jako je kupř. přilehlý park i restaurace. Vzpomněl také mj. pravidelné koncerty v rámci cyklu vážné a jazzové hudby Nokturna ve městě a další.
Zajímavá byla prezentace dvou pracovních skupin, které přednesly vizi vývoje Masarykova ústavu. Určitě stojí zato se s ní seznámit. Vznikla na základě dlouhodobé analýzy a anketních odpovědí celé řady respondentů z různých oblastí společenského života.
Po krátké přestávce došlo k tajné volbě zájemců do ředitelské rady. Celkem v ní pracuje 11 dobrovolníků: Libuše Peichlová, Věra Ripplová, Dáša Hübschmannová, Milly Syptáková, Simone Davidek, Gina Halenčáková a nově zvolená Georgina Steinsky, dále Karel Větrovský, Vladimír Carda, Robert Tmej, Bedřich Videl, v čele s prezidentem organizace.
Také pro toto volební období jím byl zvolen František Ječmen, poprvé tomu bylo v dubnu roku 2010.

 

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.